Dataskydds- och integritetspolicy

Såhär hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver Coach M behandla dina personuppgifter. Coach M värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt. Coach M säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår Coach M´s dataskydds- och integritetspolicy innan du beställer eller använder Coach M´s tjänster. Har du några frågor om denna dataskydds- och integritetspolicy kan du alltid kontakta Coach M på info@coachm.se.

Genom att beställa eller använda Coach M´s tjänster accepterar du Coach M´s dataskydds- och integritetspolicyn och behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna. Du godkänner också att Coach M använder elektroniska kommunikationskanaler såsom mejl och nyhetsbrev för att kommunicera och skicka information till dig.

Här nedan redovisas hur Coach M samlar in och använder dina personuppgifter.

Insamling och användning av data

Denna dataskydds- och integritetspolicy täcker all data som Coach M samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Coach M kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser, workshops, föreläsningar och dylikt).

Information som du ger till Coach M

Du kan direkt eller indirekt komma att ge Coach M information om dig själv och/eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer Coach M´s tjänster eller kontaktar Coach M via dennes hemsida, per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på Coach M´s  sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation, tex namn, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Betalningsinformation, tex fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information Coach M samlar in om dig

När du kommer i kontakt med Coach M kan denne samla in information om: (observera att Coach M inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data)

 • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, om du är man eller kvinna, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.
 • Historisk information – tidigare köp, deltagande på event och utbildningar.
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg såsom Google Analytics).

Informationen du ger Coach M är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att Coach M ska kunna förbättra information och tjänster till dig eller utföra sitt uppdrag och åtaganden gentemot dig som kund. Läs även mer om hur Coach M använder cookies i ”cookiepolicy”.

Vad Coach M gör med information

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Coach M´s tjänster till sina kunder. Här nedan kan du se vilka uppgifter Coach M behandlar, i vilka situationer och på vilken rättslig grund som användning stödjer sig på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att Coach M enbart samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller via telefon.

När du beställer tjänster och tecknar avtal med Coach M:
 • Namn, E-post, Postadress

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som kund.

När du kontaktar Coach M via webbformulär:
 • Namn, E-post, Telefon, Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som kund och Berättigat intresse.

När du kontaktar Coach M via E-post eller telefon:
 • Namn, E-post, Meddelande, * Telefon

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som kund och Berättigat intresse.

När du får information eller erbjudande från Coach M via nyhetsbrev:
 • Namn och E-post

Rättslig grund: Samtycke

När du är identifierbar på bilder och film som Coach M publicerar:
 • Fotografier, Grupp- och Mingelbilder samt Videofilmer

Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot dig som kund, Berättigat intresse och/eller Samtycke

Kommer Coach M att dela din information vidare?

Coach M kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar Coach M dina personuppgifter till tjänsteleverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Coach M följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt

Coach M sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra sina åtaganden gentemot dig som kund och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller bokföring och redovisningskrav.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag på dina personuppgifter.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 • Du har rätten att bli ”glömd”, dvs att dina personuppgifter raderas. Radering av personuppgifter kan dock inte ske om det krävs för att fullgöra ingått avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Coach M kan komma att uppdatera denna dataskydds- och integritetspolicy. Eventuella ändringar meddelas via nyhetsbrev.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta Coach M på info@coachm.se.

Personuppgiftsansvarig är Coach Mathias med organisationsnummer: 790201-4955

Adress: Granitvägen 30B, 135 46 Tyresö.

Tel: 0735-105262