Coach M ”1 on 1”

Gör rätt från början

Coach M´s unika kompetens och långa erfarenhet av att coacha, träna och behandla individer gör att du får rätt hjälp från början.

Utifrån en grundläggande analys av ditt nuläge definieras och skapas den mest effektiva vägen mot optimal hälsa, funktion och prestation.

För att ta sig från ett oönskat läge till ett önskat läge behöver man göra förändringar. Ibland små, ibland stora. Men att göra en eller flera förändringar är ingen ”quick fix” utan kräver beslutsamhet, stort engagemang och mod.

Sikta högt och nå hela vägen

För att komma vidare och utvecklas behöver man våga sig utanför sin ”komfortzon”, skapa nya rutiner och drömma stort. Man behöver möta sina rädslor för det okända och för ett tag lämna tryggheten i att veta vad man har. Det gäller oavsett om man vill utvecklas inom sitt yrke, som person eller optimera sin fysik.

Utrustad med en god självbild, positiv attityd, tydliga mål och en konkret plan är man i ett utmärkt utgångsläge för att nå hela vägen. Med vetskapen och en inre övertygelse om att det man gör är rätt för en själv är det mer troligt att man når hela vägen.

Välj tjänst efter behov här i listan till höger. (Listan hamnar under bilden nedan om du navigerar med skärm mindre än 15 tum.)

Coaching-huvudsida-textbild 3