Coach M ”1 on 1”

Definiera, planera, genomför.

Coach M har lång erfarenhet av att coacha och behandla individer till att optimera deras hälsa, funktion och prestation.

Vart är du idag? Vart ska du? Vad är det som driver dig mot ditt mål?

Via HRF-analys och kinesiologiska behandlingar i kombination med ett skräddarsytt upplägg av fysisk och mental träning samt individuellt anpassad kost hjälper han dig att definiera och genomföra den mest effektiva vägen mot en optimal hälsa, funktion och prestation.

Att göra en eller flera förändringar för att uppnå sina mål är ingen ”quick fix” utan kräver stort engagemang och att man är beredd på att omvärdera och förändra sin livssituation, träning, kost etc samt prioritera och värdesätta sig själv under en tid.

Sikta högt och nå hela vägen.

För att komma vidare och utvecklas behöver man våga sig utanför sin ”komfortzon”, skapa nya rutiner och drömma stort. Man behöver möta sina rädslor för det okända och för ett tag lämna tryggheten i att veta vad man har. Det gäller oavsett om man vill utvecklas inom sitt yrke, som person eller optimera sin fysik.

Utrustad med en god självbild, positiv attityd, tydliga mål och en konkret plan är man i ett utmärkt utgångsläge för att nå hela vägen. Med vetskapen och en inre övertygelse och styrka om att det man gör är rätt för en själv är det mer troligt att man når hela vägen.

Coaching-huvudsida-textbild 3

Optimera din hälsa, funktion och prestation med Coach M.

Läs mer om de olika tjänsterna för att optimera din hälsa, funktion och prestation under ”HRF-analys”, ”Behandling” och Personlig Coaching” i menyn.