Bäst när det gäller

Fokus på optimal hälsa, funktion och prestation

Under denna workshop med Coach M får du lära dig mer om de direkta samband som finns mellan vår kost och fysisk funktion, fysisk prestation samt mental balans. Workshoppen är speciellt framtagen för idrottsföreningar och klubbar med elitsatsande lag och/eller individer.

Event-optimalfysik-lindesbe

Kost, mer än bara kalorier

Genom att få insikt i och förståelse för hur maten vi äter påverkar våra kroppar och hjärnor skapar vi förutsättningar för att kunna ta bättre och mer intelligenta beslut om vad vi stoppar i oss.

Matprat-textbild-1Under workshoppen lyfter Coach M på locket till vår fulla potential och visar på de direkta samband som finns mellan vår kost och hälsa, fysisk funktion, fysisk prestation och ökad skaderisk.

Praktisk tillämpning

Workshop-2För bästa inlärning och förståelse varvas teori med praktik. Under workshoppen kommer därför samtliga deltagare att genomgå en enklare hållnings- och rörelseanalys. Med hjälp av neuromuskulära tester kommer dessutom Coach M tillsammans med frivilliga att demonstrerar kostens direkta påverkan på våra kroppar.

 

 

 

Notera: Nivån på workshoppen är sådan att deltagare under 16 år ska ha med sig målsman eller annan ansvarig vuxen. Detta för att informationen som delges ska mottagas och hanteras på bästa sätt.

OBS! Max antal deltagare per workshop är 50 personer.