Utbildning

För att må och fungera så bra som möjligt, både fysiskt och psykiskt, genom hela livet behövs mer än bara fysisk träning.

Man behöver också ha tydliga mål och göra klart för sig vem man är och vem man vill vara och därefter göra upp en plan som konkret visar riktning och vad man ska lägga sin energi på för att uppnå det man vill. Detta gör man mest effektivt via mental träning och målplanering.

Utöver fysisk- och mental träning behöver man dessutom äta näringsrik mat som ger energi, välmående och biokemisk balans.

Det kan vara knepigt att sätta sin in i hur allt hänger ihop och hur gör man rent praktiskt. Men genom Coach M´s föreläsningar, seminarier och workshops får du svar på frågorna ”När?”, ”Vad?”, ”Hur mycket?” och ”Varför?” och du kommer tydligt se och förstå hur fysisk- och mental träning samt kost hänger ihop för att hjälpa dig uppnå optimal hälsa och prestation.