Den nya världen – Del 1

« tillbaka

Den nya världen – Del 1

Den senaste forskningen har kommit fram till att allt är energi. Varje fysisk kropp(människor som djur), växter, berg, prylar etc är i sin ursprungliga form sk ”kvantpartiklar”, energi.

 

Detta synsätt öppnar oerhörda möjligheter till nya tankesätt. Du är inte bunden till att ”bara vara din kropp” utan kan själv bestämma vem du vill vara, vilka tankar som ska få kraft hos dig, hur bra du vill må etc.

 

Allt som du gör, tänker och säger ger/är energi. Om du talar till dig själv i negativa termer kommer detta alstra negativ energi i din kropp. Detta ger upphov till en hormonproduktion med negativ inverkan på din kropp vilket blir en typ av fysisk bekräftelse på att det du säger till dig själv är ”sant”. Samma sak gäller förstås omvänt.

Så om du skapar positiva tankar om dig själv och din omgivning kommer detta ge positivt gensvar i din kropp.

 

I detta hänseende är fysisk träning så oerhört kraftfull. Den stimulerar din fysiologi och biokemi så att du får ”hjälp på traven” till att tänka mer positivt.

Ju tuffare (tuffare = att du tar ut dig ordentligt, dock ej så att du riskerar att skada dig) och mer regelbundet du tränar desto större effekt och energi får du. Detta sprider sig till din hjärna och dina tankar. Tankarna börjar bli mer positiva vilket i slutändan också ger bättre självbild, bättre självförtroende mm.

 

Välj en träningsform som du tycker är rolig, det spelar inte så stor roll vilken typ du väljer så länge du kan ta ut dig ordentligt när du tränar.

När du väl är igång med regelbunden fysisk träning kommer den att generera tillräckligt med energi för att du ska börja känna dig motiverad till att fortsätta träna.

 

Kom också ihåg att vardagsmotion är ett suveränt sätt att aktivera dig på varje dag.

Publicerad: - Av: Mathias - Kategori:
« tillbaka