« tillbaka

Nej, det finns inget piller för det här!

Vart är vi på väg?

Just nu är vi människor, djur och växter och hela moder jord sjukare än någonsin. Och läkemedelsindustrin gnuggar händerna inför kommande rekordvinster för att vi inte orkar ta tag i orsakerna till varför vi alla mår så dåligt.

Den generation barn som växer upp nu kommer att ha mycket att stå i i framtiden och mår samtidigt sämre än någonsin, både fysiskt och psykiskt. Dessa barn är direkt utsatta för den degenerativa effekt vi nu ser över hela världen. Vad betyder det och vad beror det på?

Ja, degenerativ i det här sammanhanget betyder tillbakabildning eller försämring av våra kroppar och dess funktioner.
Frågan vad det beror på är dock större och det finns flera anledningar till det. Jag vill i detta inlägg lyfta fram hur maten vi äter påverkar våra kroppar och mentala hälsa.

Maten vi äter

Maten vi äter är en faktor som vi omedelbart kan påverka.

Den innehåller information som talar om för våra kroppar vilken typ av byggmaterial den har till förfogande för kroppens olika processer ska fungera men också vilken energi som kan utvinnas. Äter vi ständigt samma mat, som dessutom är bristfällig medlåg kvalitet = näringsfattig, kommer processerna som sker och energin som skapas också att bli bristfällig. Detta gör att de livgivande processerna i kroppen minskar och energin i kroppen kommer i obalans. När de livgivande processerna är ur balans försöker kroppen kompensera så mycket den kan för att vi ska fungera på ett bra sätt. Tills slut kan kroppen inte längre kompensera eftersom den inte har något att kompensera med vilket leder till disfunktion och degenerering. Detta yttrar sig både mentalt och fysiskt och personen ifråga kan få symtom som fysisk och mental sjukdom, upplevd stor stress, ångest, övervikt och depression.

Mat av dålig kvalitet är också en bidragande orsak till många av de koncentrationsproblem som dagens barn lider av…!

Personer som äter mat av dålig kvalitet, stora portioner och på oregelbundna tider lider dessutom ofta av energibrist eftersom kroppen inte kan producera tillräckligt av den mat dem äter även om maten är ”packad” med energi (kolhydrater och fett).
Man ”tappar energi” och känner sig nere, apatisk och sluter sig i ren ”överlevnadsmode”. Det räcker alltså inte med att bara äta energirik mat, den behöver först och främst vara näringsrik.

Här följer ett exempel på den degenerering som idag sker i rasande fart och som ständigt accelererar:

Föräldrar står idag frågandes till varför deras barn ständigt är sjuka, ”lever rövare” och har svårigheter i skolan (att läsa, lösa problem och agera i sociala sammanhang mm). Idag finns flera studier och utredningar som visar på matens mycket viktiga roll i sammanhanget.

Frågar man dock dessa föräldrar om  maten de äter skulle kunna vara en bidragande orsak skulle de säkert svara;

-”Nä, det kan inte vara maten! Barnen äter samma som vi vuxna i familjen och vi har inte lidit av den…”.

Det är fullt möjligt att det är så men då kommer här en riktigt värdefull insikt i vad som hänt med vår mat på bara några få generationer.

Generationer av degeneration.

Låt säga att de båda föräldrarna är 3:e generationen, dvs deras far-och morföräldrar räknas som första generationen som växte upp under efterkrigstiden när livsmedelsindustrin ännu ej tagit fart. Deras far- och morföräldrar växte då upp på i princip endast ekologiska råvaror då det flesta livsmedel och råvaror producerades i hemmen, hos bonden eller på den närliggande lanthandeln utan bekämpningsmedel och konstgödsel.

Andra generationen, dvs föräldrarna till föräldrarna i exemplet växte dock upp på en alltmer processad mat då livsmedelsindustrin nu hade fått upp farten (1950-60-talet). Men i och med att de endast är en generation från ursprungsgenerationen (farföräldrarna) så har deras kroppar kunnat kompensera för den alltmer bristfälliga maten, och kanske lagade de också fortfarande en del mat hemma för att de var så de växte upp.
Så trots att maten blev sämre lyckades alltså andra generationen kompensera för detta i sina kroppar.

Så till tredje generationen, dvs föräldrarna i exemplet.

Vi befinner oss nu på 70-80-talet och livsmedelsindustrin pumpar på i full fart där vinst går före kvalitet med döda vattendrag och sjöar, urlakade jordar, kemikaliefyllda grödor och djur, näringsfattiga jordar och livsmedel mm som konsekvens blir nu tredje generationen (föräldrarna) påverkade ända från födseln. Trots detta har kroppen ändå till viss del lyckats kompensera för all ”skit” den får ta. Men det har börjat visa sig på bred front att det inte står så bra till med en stor del av befolkningen på jorden med tanke på att just den tredje generationen lider av mer välfärdssjukdomar såsom cancer, fetma, metabola syndromet och diabetes i högre grad än någonsin tidigare. De är också mer deprimerade och mer underutvecklade än någonsin.

Nu när fjärde generationen (och faktiskt också den femte…) är på väg får dessa barn garanterat stå ut med all skit vi fått i oss (i form av miljögifter, föroreningar, vår egen näringsbrist etc) redan i mammans mage. Barnen är idag sjukare än någonsin tidigare genom att maten växer upp på är så bristfällig och näringsfattig att den inte borde få kallas mat.

Ökad kunskap och medvetna val.

Genom ett mycket aktivt och medvetet val av livsmedel, råvarornas kvalitet och ursprung samt en aktiv livsstil kan vi dock direkt påverka vår egen och de kommande generationernas hälsa, välmående och utveckling i positiv riktning. Det finns studier som intressant nog visar att barn med inlärningssvårigheter, aggression, ADHD, schizofreni, depression och övervikt får en tydlig förbättring av, eller helt blir av med, sitt problem genom en näringsrik, balanserad och individanpassad kost.

Med allt som jag ovan skrivit som bakgrund är det en relativt enkel slutsats att dra att barnen idag redan från början kämpar med att kompensera för de brister deras kroppar har från maten de äter vilket bidrar till disfunktion i tidig ålder.

Så för att erhålla en plushälsa, optimal fysisk och psykisk utveckling samt hormonell balans gäller det att äta mer artegen föda, rawfood och wholefood. Dvs ät den mat våra kroppar är anpassad att äta, låt den vara så obehandlad som möjligt och så intakt som möjligt. (Självklart tillagar vi kött, fisk, fågel, baljväxter, bönor och andra livsmedel och råvaror som kräver det för att kunna äta dem.)

Räkna efter vilken generation du är sätt från efterkrigstiden (du kan räkna från tiden mellan 1:a och 2:a världskriget). Så bara för att du har klarat dig på ”skräpmat” = mat av låg kvalitet såsom halvfabrikat (såser, färdigmat som värms i mikro), pizza, hamburgare, pommes frites men också intibiotikafyllt kött, besprutade grönsaker och frukt som odlats i livlösa jordar etc etc, är det inte säkert att dina barn gör det…

Några intressanta länkar.

GAPS-diet.  Ett webinar med bilder om ”GAPS-diet and the healing power of traditional foods” från Price-Pottenger. Detta webinar handlar om de helande egenskaperna som finns i den traditionella maten och hur vi kan använda oss av den för att må och fungera bättre. (GAPS=Gut And Psychology Syndrome).
Föreläsare: Kim Schuette

Food on Epigenetics. Ett webinar med bilder om ”The powerful Impact of Food on Epigenetics” från Hawthorn University. Detta webinar handlar om hur maten vi äter och miljön vi lever i påverkar hur vårt genetiska arv uttrycker sig, dvs vad är det som styr om vi får ett positivt eller negativt uttryck.
Föreläsare: Gray L. Graham

Publicerad: - Av: Mathias - Kategori:
« tillbaka