Skallgång

Dags för nästa steg.

Vem är du vem är jag levande charader…, är ord ur en mycket känd låt från 80-talet som egentligen handlar om kärlek men som på ett mycket träffsäkert sätt också kan beskriva hur vi agerar, relaterar och kommunicerar med oss själva och varandra idag.

Genom årtusenden har människan sökt meningen med livet, lycka och frid. Idag söker vi fortfarande samma saker men vi har tappat bort oss själva på vägen. Idag tar vi tar våra liv för givet och söker istället efter meningen med livet, lycka och frid i saker, prestationer, titlar och roller. Intressant nog har detta beteende gjort oss mer olyckliga trots att vi rent materiellt har det många gånger bättre än våra förfäder.

Det är dags att vi gör oss fria från föreställningen att vi kommer att må bättre, bli lyckliga och leva ett bättre liv om vi bara hade, kunde, skulle… Genom att börja respektera oss själva som vi är, acceptera olikheter och vara öppen för och våga möta vår egen förändring kan vi börja må bättre på riktigt och samtidigt bidra till en bättre värld.

Den avgörande faktorn

Låt oss säga att tvåpersoner med identiska fysiska förutsättningar ska tävla mot varandra på 100m löpning men med skillnaden att den ena har dåligt självförtroende, svag självbild och dålig koncentraion och den andra har gott självförtroende, stark självbild och mycket bra fokus. Då är sannolikheten mycket större att personen med bra självförtroende, stark självbild och mycket bra foks kommer att vinna loppet, även om de rent fysiskt skulle vara jämna, inte sant.

Oavsett om det gäller fysiskt träning, yrkesliv eller privat är det den mentala styrkan och mognaden som är skillanden mellan de som lyckas uppnå sina mål och drömmar från de som inte gör det, även om de faktiskt många gånger har samma, och ibland till och med sämre, förutsättningar än andra.

De som lyckas nå hela vägen har tydliga mål, en plan om hur de ska ta sig dit, en stark drivkraft, positiv attityd och stor passion till det de gör.

Skallgång – vägen mot personligt mästerskap

Mindre stress, större kreativitet och mer energi

Vägen till att leva ett mindre stressat liv börjar med avspänning. De flesta människor är idag ständigt spända i kroppens muskler utan att veta om det. Detta är en enorm energitjuv eftersom en spänd muskel behöver energi för att vara spänd. Dessutom går signalerna i en spänd muskel långsammare och man kan känna sig ”låst” både fysiskt och psykiskt när man stressar. Att lära sig tyda signalen när kroppen är spänd respektive avspänd och medvetet kunna reglera spänningen är grundläggande för att vara förbli kreativ, full av energi och klar i sinnet även i stunder då man har mycket att göra.

Jag kan! Jag är bra!

Ända sedan vi är små barn lär vi oss att söka bekräftelse i det vi gör, i vår prestation. Men vem kan egentligen bestämma om man duger eller inte baserat på vår prestation? Om vår existens och värde var beroende av hur och om vi presterar skulle vi inte existera om vi inte gjorde något. Men det stämmer ju inte såklart. Vi behöver dock hitta ett annat värde, ett mer bestående och oberoende sätt att uppleva att vi duger, att vi är bra.

Att jobba med sin självbild är därför helt avgörande för att bli en självständig individ som inte längre behöver andras ”godkännande” för att må bra.

Att veta vart man ska

Om du inte vet vart du ska kan du lika gärna hamna någon annanstans. Och om du saknar egna mål eller de mål du har inte är tillräckligt starka är det stor risk att du börjar leva enligt andra människors målbilder som är starkare än dina. Du har nu börjat leva och sträva mot någon annans mål och det kan leda till frustration och likgiltighet eftersom du inte längre styr ditt liv.

Att arbeta med sin egen vision, värderingar och tydliga mål blir därför viktigt så att du vet vart du ska och vad som är viktigt för dig. Du kan då vara öppen för andra människors åsikter och mål utan att tappa bort dig själv och istället lyssna med ett kritiskt öra för att välja ut de delar som eventuellt kan förfina din egen väg.

 Det regnar! Oh, vad bra!

Det är inte hur man har det utan hur man tar det som avgör hur man mår. Vad man har för inställning, attityd, till det som sker är helt avgörande för hur man upplever det som sker. Om man väljer att ha en negativ attityd kommer allt som inträffar i livet i form av livssituationer tolkas och upplevas på ett negativt sätt och man blir tills slut pessimistisk full av negativt självuppfyllande profetior eftersom allt passerar filtret av en negativ inställning, attityd.

Att träna på att ha en positiv inställning, attityd, till sig själv, andra och livet är därför önskvärt för att genuint kunna uppskatta nuet och kunna lyfta blicken och se bortom eventuella problem.

Intuition och en vinnande känsla

Lyssna efter är din inre visdom, din intuition. Den finns alltid med dig, vill endast ditt bästa och är en stor hjälp för dig när du behöver stämma av om du är på rätt väg eller inte.

För att må så bra som möjligt och/eller prestera på topp gäller det att skapa en bra känsla i kroppen och koppla ihop den med intuitionen.

Innehåll och pris

Skallgång

  • Föreläsningen är 120min.
  • Pris: 10.000:-

Presentation av föreläsningen

Notera: Nivån på föreläsningen är anpassad så att alla ska kunna följa med på ett bra sätt.

Priset är angivet i SEK och är exklusive moms.