HRF-analys

HRF-analys

Få ut mer av din träning och/eller idrott genom att optimera din rörelse- och funktionsförmåga och kom tillrätta med värkande leder, ömmande muskler och återkommande skador.

Hållnings- Rörelse och Funktionsanalys är ett effektivt sätt att hitta strukturella felställningar och begränsningar i leder samt muskulära obalanser. En unik del i Coach M´s HRF-analys är att den utförs tillsammans med neurologiska muskeltester. På så sätt kan man få information om vad som ligger bakom funktions,- prestations- och rörelseinskränkningar samt smärtor/obehag på ett djupare plan.

Innehåll:

Analys av Hållning, Rörelse och Funktion.

 

Analys och dokumentation av:

Hållning och rörelse- funktions- och prestationsförmåga

Upplevd smärta/obehag

Muskulära obalanser

Ickemedicinska problem med exempelvis fot, knä, rygg, nacke

Upprättande av personligt korrektivt träningsprogram för korrigering av muskulära obalanser.

 

Personligt träningsprogram för att jämna ut ev muskulära obalanser så att muskulaturen ej drar snett över leder och kroppssidor.

Upprättande av behandlingsplan för att komma tillrätta med underliggande orsaker till upplevda problem.

 

Det är vanligt att problemen man upplever har andra orsaker än de rent strukturella och muskulära.

Exempelvis kan knäproblem ha att göra med en obalans i framsida lår. Men obalansen i framsida lår har ej uppkommit via skada eller annat direkt trauma utan är istället orsakad av obalans i tunntarmen på grund av att man äter något som orsakar irritation och/eller inflammation i tunntarmen pga intolerans/överkänslighet mot livsmedlet/råvaran.

Eftersom framsida lår och tunntarm hänger samman rent neurologiskt blir framsida lår eftersatt av nervsystemet eftersom ett inre organ i obalans ALLTID är prioriterat. Resultatet blir att nervsignalen till framsida lår ej blir optimal och muskulaturens arbete likaså vilket då belastar leder, ligament och senor på ett onormalt sätt vilket kan skapa smärtan, obehaget, rörelse- och funktionsnedsättningen man upplever.

Det blir därför viktigt att se på de problem man upplever på ett mer holistiskt sätt så att man verkligen behandlar orsak och inte symtom.

Hållnings- Rörelse och Funktionsanalys (HRF)

  • Hållnings- Rörelse och Funktionsanalys – 90 min.
  • Personligt träningsprogram för korrigering av muskulära obalanser.
  • 30 dagar gratis ”prova på-period” på Coach M Online.

 

Pris: 2350 SEK – (du sparar 249 SEK)

Mottagning

HRF-analysen utförs primärt i Tyresö, Stockholm.

Det finns också möjlighet att HRF-analysen sker på annan plats, ort eller hemma hos kund¹, men då först efter separat överenskommelse.

¹ För enskilda HRF-analyser hemma hos kund, eller på annan plats bestämd av kund, med en resväg för Coach M på 15min eller mer enkel väg tillkommer 500:- per tillfälle.

Kvalitetssäkrad och kompetensutvecklad medlem

Coach M är kvalitetssäkrad och kompetensutvecklad medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och innehar erforderlig patientförsäkring.

Samtliga priser på denna sida är angivna i SEK och är inklusive moms.

Notera: För företagsfaktura gäller samma pris men då exklusive moms.

Intresseanmälan – HRF-analys

Namn:

Telefon:

E-post:

Intresseanmälan gäller tjänsten:

Berätta i korthet om dig själv och vad du önskar få hjälp med: